Home Cộng đồng Lao động Quy định về việc gia hạn, chuyển xưởng đối với người E-7...

Quy định về việc gia hạn, chuyển xưởng đối với người E-7 từ E-9 chuyển qua

0
14783

Ngày 21/03/2018, Văn phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (출입국관리사무소) ra thông báo về các quy định mới đối với người lao động đã chuyển visa từ E-9 lên E-7 (kể cả E-7-1 hay E-7-4) trong việc gia hạn visa, chuyển xưởng hay chuyển qua visa kiếm việc D-10.

Lưu ý các vấn đề dưới đây chỉ áp dụng cho E-7 được chuyển lên từ E-9. Các visa E-7 từ Việt Nam qua hoặc chuyển đổi từ visa du học sang thì không liên quan đến các quy định này.

Nếu chưa biết E-7-4 là gì hay các điều kiện, điểm số thì hãy đọc kĩ bài Hướng dẫn chuyển đổi visa E-9 sang E-7.

1. Gia hạn visa:

❍ 점수제 시행이전(‘17. 8.1.) 숙련기능 인력으로 전환(E-7-1)하여 체류중인 외국인은 ‘19. 1. 1이후 부터는 점수제(E-7-4)가 적용됨
❍ Lao động E-9 đã chuyển đổi qua visa E-7-1 trước kho hệ thống tính điểm được thực hiện (vào ngày 01/08/2017) thì KHI GIA HẠN VISA phải tính điểm kể từ ngày 01/01/2019.

-‘19년 이후 신청자는 점수제 요건을 충족하여야 기간연장이 가능하므로 고용주 및 해당 외국인은 각별한 주의가 필요
– Kể từ năm 2019, chỉ những người lao động và công ty đủ điều kiện mới có thể gia hạn visa.

※ 경과규정에 따라 ‘18.12.31 이전 신청자에 대해서는 기존 규정을 적용하여 연장하고 있음
※ Người nộp hồ sơ gia hạn visa trước 31/12/2018 thì vẫn áp dụng các quy định hiện hành, tức không cần phải đủ điểm.

❍ 점수제 숙련기능 인력(E-7-4) 소지자가 기간연장 신청시 자격 요건을 유지하고 있는지 여부를 재심사 함
❍ Người nộp hồ sơ gia hạn visa E-7-4 sẽ được kiểm tra có duy trì các yêu cầu về điều kiện của visa hay không.

– 연령 변화에 따라 점수가 감소하므로 소득, 한국어, 국내자산 등을 통해 줄어든 점수를 보충하여야 기간연장이 가능
– Theo thời gian, điểm số về độ tuổi sẽ bị giảm, do đó người lao động muốn gia hạn được visa phải bổ sung điểm số thông qua việc tăng thu nhập hay tài sản ở Hàn Quốc.

– 잦은 이직 등으로 급여요건을 충족하지 못할 경우 기간 연장이 불허될 수 있음
– Nếu không đáp ứng được yêu cầu về thu nhập hằng năm, người lao động không được phép gia hạn visa.

❍ 국민고용 우수기업 요건을 충족하여 추가로 허용된 해당 외국인의 경우 해당 기업이 요건을 유지하지 못할 경우 기업은 고용이 불허되고, 해당 외국인은 기간연장이 제한되고 구직자격으로 전환하여 함
❍ Trường hợp của những người được chuyển đổi visa do doanh nghiệp đạt điều kiện là doanh nghiệp ưu tú trong tuyển dụng khi doanh nghiệp không đủ điều kiện là doanh nghiệp ưu tú thì doanh nghiệp đó không được phép tuyển dụng và lao động cũng bị hạn chế gia hạn visa và phải chuyển sang visa xin việc D10.

2. Chuyển xưởng – Thay đổi nơi làm việc (근무처 변경):

-고용계약 기간이 만료되면 새로운 직장으로 이동이 가능, 단 새롭게 이동하려는 기업이 고용요건을 갖추어야 함
❍ Khi hợp đồng lao động hết hạn, có thể chuyển qua công ty mới, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu về công việc và điểm số.

– 고용계약 기간내에서는 회사의 경영악화, 폐업 등의 경우에 제한적으로 변경 허용
❍ Trong thời hạn của hợp đồng lao động (chưa hết hợp đồng), nếu công ty trong tình trạng xấu hoặc đóng cửa thì có thể thay đổi công ty. Nhưng việc này có hạn chế.

– 외국인 당사자가 직종을 바꾸고자 할 경우 해당 분야의 점수 요건을 충족해야 함
❍ Người lao động nước ngoài nếu muốn thay đổi công việc của mình thì phải đáp ứng yêu cầu điểm số trong lĩnh vực liên quan.

3. Chuyển visa sang D-10 và ngược lại:

❍ 숙련기능인력은 구직(D-10)자격으로 변경이 가능하며 허가 기간은 3개월 이내이고 1회에 한해 3개월 연장이 가능함 (3개월 + 3개월 = 최대 6개월)
❍ Người lao động có tay nghề cao (E-7-4) có thể chuyển qua visa tìm việc D-10 trong thời gian 3 tháng và gia hạn tối đa 1 lần 3 tháng nữa. Tổng thời gian D-10 tối đa là 6 tháng.

❍ 구직(D-10)자격 변경이후 E-7-4로 변경시 점수 요건 충족여부를 재심사
❍ Có thể đổi từ visa tìm việc D-10 sang E-7-4 nếu đủ điều kiện về việc làm và điểm số.
– 쿼터번호를 보유하고 있으므로 언제든지 변경신청 가능, 단 장기 구직 상태인 경우 체류경비 조달에 대한 증빙을 요구할 수 있음(구직중 불법취업 활동 확인)
– Vì đã có hạn ngạch sẵn nên người lao động đủ điều kiện có thể chuyển lại visa E-7-4 bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trong trường hợp tìm kiếm việc làm dài hạn, bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về chi phí sinh hoạt trong thời gian tìm việc. (Xác định có đi làm trái phép trong quá trình tìm việc hay không)

❍ 이직하려는 기업에 이미 E-7-4 자격을 소지한 외국인이 있으면 근무처 변경 제한
❍ Nếu công ty bạn chuyển đến đã có người lao động có visa E-7-4 thì bị hạn chế chuyển sang công ty này.

4. Thông báo gốc bằng tiếng Hàn:

——————————————————–

❤❤❤ Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, hãy bấm LIKE/THÍCH Facebook Hàn Quốc Ngày Nay và giới thiệu cho bạn bè, nhóm của mình về bài viết này.

❤ Hãy tham gia nhóm Facebook Viet Professionals in Korea để dễ dàng tìm hiểu, thảo luận về visa và các vấn đề khác tại Hàn Quốc.

❤ Ủng hộ Phở FAN Seoul là ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay.

error: Muốn copy thông tin từ website này, vui lòng liên hệ và xin phép facebook Hàn Quốc Ngày Nay!!!