Kết quả E-7-4 đợt 2 năm 2021

0
4129
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

I. THÔNG TIN CHUNG:

– Điểm chuẩn: 67 điểm
– Có 170 người đã được chọn trong danh sách đợt 2 chuyển đổi từ E-9/E-10/H-2 sang E-7-4 đợt 2 năm 2021.
– Có 46 người lao động E-9 Việt Nam có trong danh sách.
– Tiêu chí lựa chọn nếu nhiều người có điểm số bằng nhau:

① Không vi phạm pháp luật (동점자 중 법위반 사실이 없고)
② Có KIIP5 hay Topik cấp 5 trở lên (KIIP 5단계(또는 TOPIK 5급) 이상)
③ Nhập cảnh trước ngày 19/12/2017 và sắp hết hạn cư trú (‘17. 12. 19. 이전 입국자 중 체류기간 만료 임박한 자)

II. DANH SÁCH CỤ THỂ:

Danh sách công bố trên website hikorea.go.kr sáng ngày 19/07/2021 như sau: