Liên hệ quảng cáo

Hàn Quốc Ngày Nay bao gồm website hanquocngaynay.info và facebook Hàn Quốc Ngày Nay là một kênh thông tin hữu ích dành cho người Việt Nam tại Hàn Quốc hoặc quan tâm đến Hàn Quốc, đặc biệt về các vấn đề visa và thủ tục tại Hàn.

Với phương châm “Chia sẻ là niềm vui”, “Người Việt vì người Việt”, Hàn Quốc Ngày Nay luôn muốn phổ biến những tin tức, thủ tục và dịch vụ thiết thực đến cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cũng như người Việt Nam không ở Hàn nhưng có quan tâm về Hàn Quốc.

Hàn Quốc Ngày Nay luôn sẵn sàng hợp tác với các đơn vị khác với các điều kiện:

1. Cung cấp dịch vụ hữu ích và uy tín.

2. Không đụng độ với nguyên tắc chia sẻ miễn phí và chuẩn xác về visa và thủ tục cho người Việt Nam tại Hàn Quốc.

3. Không đụng độ về quyền lợi với các đơn vị đang hợp tác với Hàn Quốc Ngày Nay.

Để biết thêm chi tiết, xin hãy liên hệ qua email hanquocngaynay.info@gmail.com hoặc facebook page: http://facebook.com/hanquocngaynay.info.

Xin cảm ơn,