[SEOUL] Danh sách các điểm xét nghiệm Covid-19 miễn phí

0
3292
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay
Bản đồ các điểm xét nghiệm Covid19 miễn phí tại Seoul

Dưới đây là danh sách 56 địa điểm xét nghiệm Covid19 miễn phí tại 25 quận thủ đô Seoul. Chỉ 1 địa điểm ở quận Yongsan là đang chuẩn bị còn lại 55 địa điểm khác đã hoạt động.

Tất cả các địa điểm đều có làm việc vào cuối tuần, đặc biệt nhiều địa điểm làm việc cả vào chủ nhật.