Hướng dẫn khai y tế trước khi tiêm vaccine

0
13313
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

Bạn có thể download ở đây.

Sau đây là hướng dẫn đọc và điền bảng hướng dẫn khai báo y tế trước khi tiêm vaccine Covid-19.

Hãy khai báo trung thực, đầy đủ và rõ ràng trong bảng cũng như với nhân viên y tế nếu có gì không điền được.

Nếu có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, hãy dành thời gian để nghe tư vấn của bác sĩ chuyên môn trước khi tiêm vaccine.

Hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt trước và trong ngày tiêm để hạn chế các phản ứng gây hại sau khi tiêm.

Đây là hình văn bản 코로나19 예방접종 예진표 đầy đủ. Phần bên dưới là của nhân viên y tế.