Tổng hợp về tiêm vaccine Covid19 tại Hàn Quốc

0
8012
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay
  1. Hướng dẫn đặt chỗ online tiêm vaccine Covid19 tại Hàn Quốc: LINK
  2. Hướng dẫn xác thực bằng 공인인증서: LINK.
  3. Các lỗi thường gặp khi đặt chỗ tiêm vaccine: LINK
  4. Hướng dẫn tra cứu lịch tiêm vaccine: LINK
  5. Hướng dẫn điền tờ khai y tế trước khi tiêm vaccine: LINK