Thông báo đổi E-7-4 đợt 3 năm 2020

0
3159
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

Bộ tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo về đợt nhận hồ sơ chuyển đổi tư cách lưu trú lao động EPS sang lao động tay nghề E-7-4 đợt 3 năm 2020 trên website HiKorea.

Hàn Quốc Ngày Nay tóm tắt lại một số thông tin cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU

 • 125 SUẤT CƠ BẢN. Tính điểm từ cao xuống thấp. Hướng dẫn tự tính điểm tại đây.
 • 4 SUẤT DIỆN CÔNG TY ƯU TÚ trong việc tuyển dụng nhân viên nội địa.
 • Diện giới thiệu

CÁC MỐC THỜI GIAN

 • 1/7 đến 3/7: nộp hồ sơ (3 ngày)
 • 10h ngày 12/07: công bố kết quả trên website hikorea.go.kr

CÁC TIÊU CHÍ XẾP HẠNG NẾU CÙNG ĐIỂM

 • Không vi phạm pháp luật
 • Khả năng tiếng Hàn (KIIP, Topik)
 • Sắp hết hạn cư trú
 • Tuổi trẻ

MỘT SỐ LƯU Ý:

 • Điểm tối thiểu là 52, lấy từ cao đến thấp trong 125 suất thông thường.
 • Hồ sơ không được xét có đầy đủ hay không tại thời điểm nộp.
 • Nếu thiếu cũng không được bổ sung hồ sơ sau đó.
 • Các giấy tờ đã nộp không được hoàn trả.