Thông báo đổi E-7-4 đợt 3 năm 2020

0
2224

Bộ tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo về đợt nhận hồ sơ chuyển đổi tư cách lưu trú lao động EPS sang lao động tay nghề E-7-4 đợt 3 năm 2020 trên website HiKorea.

Hàn Quốc Ngày Nay tóm tắt lại một số thông tin cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU

 • 125 SUẤT CƠ BẢN. Tính điểm từ cao xuống thấp. Hướng dẫn tự tính điểm tại đây.
 • 4 SUẤT DIỆN CÔNG TY ƯU TÚ trong việc tuyển dụng nhân viên nội địa.
 • Diện giới thiệu

CÁC MỐC THỜI GIAN

 • 1/7 đến 3/7: nộp hồ sơ (3 ngày)
 • 10h ngày 12/07: công bố kết quả trên website hikorea.go.kr

CÁC TIÊU CHÍ XẾP HẠNG NẾU CÙNG ĐIỂM

 • Không vi phạm pháp luật
 • Khả năng tiếng Hàn (KIIP, Topik)
 • Sắp hết hạn cư trú
 • Tuổi trẻ

MỘT SỐ LƯU Ý:

 • Điểm tối thiểu là 52, lấy từ cao đến thấp trong 125 suất thông thường.
 • Hồ sơ không được xét có đầy đủ hay không tại thời điểm nộp.
 • Nếu thiếu cũng không được bổ sung hồ sơ sau đó.
 • Các giấy tờ đã nộp không được hoàn trả.