HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THI HÀNH NGHĨA VỤ XUẤT TRÌNH GIẤY XÉT NGHIỆM ÂM TÍNH COVID-19 DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHI NHẬP CẢNH HÀN QUỐC

0
3206
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

ㅁ Căn cứ theo diễn biến lây lan của chủng COVID-19 mới ở Anh và Nam Phi, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định các trường hợp người nước ngoài khi nhập cảnh Hàn Quốc bắt buộc xuất trình giấy xét nghiệm âm tính COVID-19.

ㅇ Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc bằng đường hàng không

- Ngày thi hành: Từ 0h 08/01/2021 (thứ sáu) tính theo thời gian tới Hàn Quốc

- Tiến trình: Phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 đã được cấp trong vòng 72 giờ trước ngày xuất phát cho cơ quan kiểm dịch tại sân bay Hàn Quốc (khi làm thủ tục lên máy bay cũng kiểm tra)

* Cơ quan kiểm dịch chức năng của nước sở tại khi cấp giấy xét nghiệm △giấy xét nghiệm bản gốc bằng tiếng Anh (hoặc tiếng Hàn) hoặc △bản gốc giấy xét nghiệm đã được cấp bằng tiếng bản địa (kèm bản dịch tiếng Hàn hoặc tiếng Anh) và hồ sơ dịch được công chứng (nộp cùng văn bản dịch được chứng nhận, giấy chứng nhận bản dịch) sẽ được công nhận tại Hàn Quốc.

  - Hiệu quả: Người có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 không đạt tiêu chuẩn (Ví dụ : được cấp quá 72 tiếng trước ngày xuất phát) hoặc không nộp thì KHÔNG ĐƯỢC LÊN MÁY BAY VÀ KHÔNG ĐƯỢC NHẬP CẢNHㅇ Trường hợp thuyền viên nười nước ngoài nhập cảnh bằng đường biển

- Ngày thi hành : Áp dụng cho người lên tàu sau 0h 15/1/2021 (thứ sáu) tại Hàn Quốc

- Tiến trình: Phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 đã được cấp trong vòng 72 giờ trước ngày xuất phát cho cơ quan kiểm dịch tại sân bay Hàn Quốc (khi làm thủ tục lên máy bay cũng kiểm tra)

   * Cơ quan kiểm dịch chức năng của nước sở tại khi cấp giấy xét nghiệm △giấy xét nghiệm bản gốc bằng tiếng Anh (hoặc tiếng Hàn) hoặc △bản gốc giấy xét nghiệm đã được cấp bằng tiếng bản địa (kèm bản dịch tiếng Hàn hoặc tiếng Anh) và hồ sơ dịch được công chứng (nộp cùng văn bản dịch được chứng nhận, giấy chứng nhận bản dịch) sẽ được công nhận tại Hàn Quốc.

  - Hiệu quả: Người có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 không đạt tiêu chuẩn (Ví dụ : được cấp quá 72 tiếng trước ngày xuất phát) hoặc không nộp thì KHÔNG ĐƯỢC LÊN MÁY BAY VÀ KHÔNG ĐƯỢC NHẬP CẢNH