Tháng 3: Các chú ý về lịch KIIP và Topik

0
2890
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

KIIP: Chương trình Hội nhập Xã hội (사회통합프로그램) do Bộ Tư pháp Hàn Quốc tổ chức. Học tiếng Hàn và văn hóa Hàn MIỄN PHÍ. Giúp ích rất nhiều trong việc hội nhập xã hội và có thể giúp chuyển đổi, gia hạn visa/tư cách lưu trú. Đọc thêm tại đây.

TOPIK: Kỳ thi năng lực tiếng Hàn do Viện Giáo dục Quốc tế #국립국제교육원 Bộ Giáo dục #교육부 tổ chức. Đọc thêm tại đây.

Có thể sử dụng chứng chỉ TOPIK để được xếp vào một cấp độ phù hợp trong chương trình KIIP.

03/03 (수): Bắt đầu ĐĂNG KÝ thi đầu vào KIIP đợt 3 năm 2021
05/03 (금): Có kết quả kỳ thi hết lớp 4 KIIP đợt 2 năm 2021 (thi ngày 27/02)
06/03 (토): Thi hết lớp 5 KIIP đợt 2 năm 2021
08/03 (월): Có kết quả TOPIK kỳ 74 (thi ngày 07/02)
10/03 (수): Bắt đầu ĐĂNG KÝ thi TOPIK kỳ 76 (thi ngày 16/05).
16/03 (화): Bắt đầu ĐĂNG KÝ thi hết lớp 5 KIIP đợt 3 năm 2021 (thi ngày 4/4).
20/03 (일): Thi đầu vào KIIP đợt 3 năm 2021
30/03 (화): Bắt đầu ĐĂNG KÝ thi đầu vào KIIP đợt 4 năm 2021 (thi ngày 17/4).

Xem thêm lịch thi TOPIK tại: hanquocngaynay.info/topik2021
Xem thêm lịch thi KIIP tại: hanquocngaynay.info/kiip2021