Home Cộng đồng Sách KIIP mới năm 2021

Sách KIIP mới năm 2021

0
16653

Kể từ năm 2021, chương trình KIIP – 사회통합프로그램 không còn sử dụng sách cũ mà chuyển sang SÁCH MỚI.

LINK MUA SÁCH:

  1. Lớp 0 – KIIP 0 – 기초: Naver, Coupang, Yes24, Kyobo.
  2. Lớp 1 – KIIP 1- 초급 1: Naver, Coupang, Yes24, Kyobo; Sách bài tập #익힘책: Naver, Coupang, Yes24, Kyobo.
  3. Lớp 2 – KIIP 2 – 초급 2: Naver, Coupang, Yes24, Kyobo; Sách bài tập #익힘책: Naver, Coupang, Yes24, Kyobo.
  4. Lớp 3 – KIIP 3 – 중급1: Naver, Coupang, Yes24, Kyobo; Sách bài tập #익힘책: Naver, Coupang, Yes24, Kyobo.
  5. Lớp 4 – KIIP 4 – 중급2: Naver, Coupang, Yes24, Kyobo; Sách bài tập #익힘책: Naver, Coupang, Yes24, Kyobo.

LINK XEM ONLINE

  1. Lớp 0: Sách học.
  2. Lớp 1: Sách học, Sách bài tập
  3. Lớp 2: Sách học, sách bài tập.
  4. Lớp 3: Sách học, Sách bài tập
  5. Lớp 4: Sách học, Sách bài tập.

NỘI DUNG THI THAY ĐỔI THEO SÁCH:

error: Muốn copy thông tin từ website này, vui lòng liên hệ và xin phép facebook Hàn Quốc Ngày Nay!!!