[GYEONGGI-DO] Danh sách các điểm xét nghiệm Covid-19 miễn phí

0
2851
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

Dưới đây là danh sách 72 địa điểm xét nghiệm Covid19 miễn phí #임시선별진료소 tại các thành phố/quận thuộc tỉnh Gyeonggi-do.

Chỉ 2 địa điểm là đang chuẩn bị còn lại 70 địa điểm khác đã hoạt động.