Quy tắc phòng tránh dịch trong dịp nghỉ lễ Trung Thu

0
823

Vì 1 LỄ TRUNG THU #추석 an toàn cho chính bạn, cho gia đình, cho bạn bè, cho công ty và cho cả cộng đồng, hãy cùng tuân thủ chặt chẽ các quy tắc phòng dịch sau.

Thông tin do Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc gửi đến cho Hàn Quốc Ngày Nay.