Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park 2016

0
967
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

I. THÔNG TIN LỄ HỘI:

Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park – 서울대공원 장미축재
☞ Thời gian: 2016.05.28 ~
☞ Địa điểm: 서울대공원 장미원.
☞ Vé vào cổng: 2,000 KRW bao gồm vé vào vườn hoa hồng và vườn thú dành cho trẻ em.
☞ Địa chỉ: 경기도 과천시 막계동 159-1 hoặc 과천시 대공원광장로 102

지도 크게 보기
2016.5.29 | 지도 크게 보기 ©  NAVER Corp.

☞☞☞ Cách đến bằng tàu điện ngầm:
+ Cổng ra số 2 ga Seoul Grand Park đường tàu số 4 (4호선 서울대공원역 2번 출구).
+ Đi bộ khoảng 1.27km như hình vẽ hoặc có thể mua vé xe điện tại tòa nhà điều hành.

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park

II. MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Seoul Grand Park