Lễ hội hoa hồng Bucheon 2016

0
1181
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

I. THÔNG TIN LỄ HỘI:

Lễ hội hoa hồng Bucheon – 부천장미축재
☞ Thời gian: 2016.05.28 ~
☞ Địa điểm: 부천백만송이장미원.
☞ Địa chỉ: 경기도 부천시 원미구 도당동 산25-5 hoặc 원미구 성곡로63번길 99

지도 크게 보기
2016.5.29 | 지도 크게 보기 ©  NAVER Corp.

☞☞☞ Cách đến bằng tàu điện ngầm:
+ Cổng ra số 7 ga Chuneui đường tàu số 7 (7호선 춘의역 7번 출구).
+ Đi thêm 10m, bắt một trong cách tuyến xe buýt 661, 12, 220, 23-1, 50.
+ Đi 3 trạm buýt, đến trạm 도당동주민센터 thì xuống.
+ Đi ngược lại 60m, gặp ngân hàng KEB-Hana thì rẻ trái và đi 450m nữa là đến.

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

II. MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

 photo 14 _640_zpsk4v2ighe.jpg

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

 photo 12 _640_zpsyppz6q7o.jpg

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon
hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon

hanquocngaynay.info - Lễ hội hoa hồng Bucheon