Các trung tâm thi bằng lái ô tô tại Hàn Quốc

0
6050
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

Bạn có thể sử dụng hầu hết các dịch vụ liên qua đến các loại bằng lái ô tô tại các trung tâm thi bằng lái ô tô theo vùng trực thuộc Cơ quan Giao thông đường bộ (도로교통공단) Hàn Quốc.

Các dịch vụ có thể sử dụng như: các bước thi bằng lái ô tô, chuyển đổi bằng lái ô tô nước ngoài sang bằng Hàn Quốc, yêu cầu cấp giấy phép lái xe quốc tế

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM

Bao gồm 26 trung tâm bao phủ tất cả các thành phố đại đô thị và các tỉnh ở Hàn Quốc.

hanquocngaynay.info - Bằng lái ô tô Hàn Quốc

VỊ TRÍ CÁC TRUNG TÂM TRÊN BẢN ĐỒ HÀN QUỐC

hanquocngaynay.info - Bằng lái ô tô Hàn Quốc

III. CHÚ Ý

– Bạn có đăng ký thi bằng lái ô tô và tham gia thi kỹ năng hay thi lái xe ngoài đường thực tại các trung tâm dạy lái xe được cấp phép, tuy nhiên phần thi lý thuyết PHẢI được thực hiện tại các trung tâm thi bằng lái ô tô theo vùng trực thuộc Cơ quan Giao thông đường bộ (도로교통공단) Hàn Quốc.