Công nhận bằng cấp của Hàn Quốc tại Cục Quản lý chất lượng Việt Nam

0
7482
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

Sau quá trình học tập tại Hàn Quốc bạn sẽ được cấp bằng tùy theo chương trình học như Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

* Lưu ý: học tập tại các cơ sở giáo dục với visa D-4 (như D-4-1, D-4-6) thì không được cấp bằng mà chỉ là các chứng chỉ hoàn thành khóa học mà thôi.

Để sử dụng bằng cấp Hàn Quốc tại Việt Nam, tùy theo yêu cầu của nơi phải nộp bằng, bạn có thể chẳng cần làm gì (vì có bằng song ngữ hay có bản tiếng Anh của trường cấp) nhưng có nơi sẽ đòi hỏi quá trình xác thực tốn nhiều thời gian hơn.

Để bằng cấp Hàn Quốc của mình có tính pháp lý cao nhất tại Việt Nam, bạn NÊN làm hồ sơ công nhận văn bằng tại Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Cục Quản lý chất lượng này được đổi tên từ ngày 29/05/2017. Tên cũ là Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng và một điều đáng ngạc nhiên là trên website của Bộ Giáo dục vẫn để tên cũ.

Công nhận văn bằng Hàn QUốc tại Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD & ĐT Việt Nam

❤❤❤ Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, hãy bấm LIKE/THÍCH Facebook Hàn Quốc Ngày Nay và giới thiệu cho bạn bè, nhóm của mình về bài viết này.

❤ Hãy tham gia nhóm Facebook Viet Professionals in Korea để dễ dàng tìm hiểu, thảo luận về visa và các vấn đề khác tại Hàn Quốc.

I. Hồ sơ:

Phần trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng của người tốt nghiệp ở Hàn Quốc dưới đây được biên tập lại cho dễ đọc từ Điều 5 và Điều 6 Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGDĐT.

A. Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng:

Đối với bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ:

a) Người có văn bằng HOẶC người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục tại Hàn Quốc cấp phải gửi hai (02) bộ hồ sơ quy định (tại mục 2 của bài này) tới Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo);

b) Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý chất lượng cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (mẫu – download):

– Nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ.

– Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc, Cục Quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét xử lý hồ sơ để công nhận văn bằng phù hợp với một trong các loại văn bằng của Việt Nam.

– Trường hợp văn bằng đề nghị công nhận không phù hợp với một trong các loại văn bằng của Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng trả lời bằng văn bản cho người đề nghị công nhận văn bằng, cung cấp thêm thông tin và công nhận giá trị thực tế của văn bằng trong hệ thống giáo dục của nước cấp bằng.

– Trường hợp văn bằng không đủ điều kiện để được công nhận, Cục Quản lý chất lượng trả lời bằng văn bản cho người đề nghị công nhận văn bằng nêu rõ lý do không công nhận.

B. Hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng:

1. Hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, bao gồm:
a) Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Download tại đây ;
b) Một (01) bản sao văn bằng do Hàn Quốc cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
c) Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập tại Hàn Quốc kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

2. Ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, người có văn bằng (đã học ở Hàn Quốc) cần gửi kèm theo hồ sơ minh chứng thời gian học ở Hàn Quốc,
gồm một trong các tài liệu liên quan sau:
– Xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở Hàn Quốc;
– Xác nhận của cơ sở giáo dục tại Hàn Quốc đã học tập;
– Bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh Hàn Quốc;
– Minh chứng đã đăng kí vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
*** Với giấy tờ ở mục 2 này hãy tham khảo kĩ bài viết Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học của ĐSQ cấp có cần thiết?

3. Trường hợp cần thiết phải thẩm định mức độ đáp ứng quy định về tuyển sinh chương trình đào tạo, người có văn bằng cần gửi kèm theo hồ sơ các tài liệu
liên quan như: chứng chỉ ngoại ngữ, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.

4. Hồ sơ quy định tại các mục 1, 2 và 3 ở trên phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, không bị hủy hoại bởi các yếu tố thời tiết, khí hậu hoặc bất kỳ một lý do nào khác.

LỆ PHÍ:
– Văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cấp: 250,000đ.
– Văn bằng của người Việt Nam do cở sở giáo dục nước ngoài cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài: 500,000đ.

II. Văn bản pháp lý quy định:

1. Tra các chương trình liên kết đào tạo đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt được cập nhật đến ngày 02/3/2013 (nguồn tại Cục Đào tạo với nước ngoài): Download

2. Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT: về việc công nhận văn bằng cho người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp: Download

3. Thông thư 26/2013/TT-BGDĐT: về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người việt nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo: Download

4. Thông tư 95/2013/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam: Download

III. Chú ý:

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học của ĐSQ cấp có cần thiết?

Đăng ký thông tin vào Hệ thống CSDL lưu học sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo.

❤❤❤ Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, hãy bấm LIKE/THÍCH Facebook Hàn Quốc Ngày Nay và giới thiệu cho bạn bè, nhóm của mình về bài viết này.

❤ Hãy tham gia nhóm Facebook Viet Professionals in Korea để dễ dàng tìm hiểu, thảo luận về visa và các vấn đề khác tại Hàn Quốc.