Hướng dẫn điền đơn miễn giảm thuế cho người làm việc tại công ty vừa và nhỏ

0
561
  1. Mẫu đơn: Download tại đây.
  2. Cách điền cụ thể như hình sau: Nếu có gì thắc mắc, xin hãy hỏi cụ thể tại nhóm Hàn Quốc Ngày Nay.