PDFSAM – cắt, nối file PDF cực kỳ đơn giản

0
3247
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

Download tại: LINK1 – sourceforge LINK2 – Mediafire

Các chức năng chính:

– Split: cắt 1 file PDF theo trang
– Merge: nối nhiều file PDF lại thành 1 file duy nhất. Có thể chỉ định page range của từng file PDF cần nối vào.
– Split by bookmarks: Cắt file PDF theo bookmark.
– Rotate: Xoay các trang của file PDF. Có thể chỉ định page range.
– Extract: Tách 1 số trang (có thể chỉ định) thành 1 file PDF khác.
– Alternate Mix: Nối nhiều file PDF lại thành 1 file duy nhất. Có thể chỉ định page range và reverse từng file PDF cần nối vào.
– Split by size: cắt 1 file PDF theo kích thước.

Download tại: LINK1 – sourceforge LINK2 – Mediafire

Các phần mềm liên quan đến PDF khác

– Image to PDF Converter: Link1 – cnet, Link2 – pdfarea

– doPDF: Download

– Foxit PDF Reader: Download