Ký tự đặc biệt trên web

0
2077
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

Kí tự đặc biệt về tình yêu:

❤   ❥    ❣    ♡    ღ   ❦    ♂   ♀   웃   유

Kí tự Sao – Hoa : ✪   ✩   ✰   ✫   ✬   ✭   ★   ⋆   ✢    ✣   ✤   ✥     ❋   ✦    ✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺     ✻   ❇    ❈    ❉    ❊   ✽   ✾    ✿   ❁   ❃   ❋ ❀

Kí tự về thời tiết: ☀    ☼   ☁   ❅   ☃  ℃  ℉  ϟ

Kí tự trong Cờ vua: ♚  ♛  ♜  ♝  ♞   ♟   ♔  ♕  ♖   ♗   ♘  ♙

Kí tự trong bài:  ♠    ♣   ♥   ♦   ♤   ♧   ♡   ♢