Thông báo về nộp hồ sơ E-7-4 đợt 2 năm 2018

0
2507
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

Người có visa lao động phổ thông E-9 khi đạt đủ các điều kiện sẽ được chuyển qua visa E-7 với mã dành riêng là E-7-4.

Muốn tìm hiểu thêm về E-7-4 thì hãy đọc bài Tìm hiểu về visa E-7-4.

Đợt 1 năm 2018, hồ sơ nộp E-7-4 được xử lý theo diện 100 hồ sơ đủ điều kiện và nộp sớm nhất trên toàn quốc thì được chấp nhận. Có những tranh luận về tính công bằng khi những người điểm cao lại không được chuyển đổi. Vì vậy, đợt 2 năm 2018, Văn phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (XNC – 출입국관리사무소) chuyển sang cách thức tuyển chọn hồ sơ khác như sau:

1. Ngày nhận hồ sơ:

– Từ 2/4 đến 4/4/2018, chỉ 3 ngày làm việc.

2. Nơi nộp hồ sơ:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại các Văn phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (XNC – 출입국관리사무소) quản lý khu vực công ty bạn làm việc.

3. Ngày công bố kết quả:

– Bộ Tư pháp sẽ công bố kết quả trên website hikorea.go.kr vào lúc 9 giờ ngày 6/4/2018.

4. Tiêu chí lựa chọn:

Khi có hơn 100 người nộp hồ sơ tính trên toàn Hàn Quốc thì hồ sơ sẽ được lựa chọn theo các tiêu chí với thứ tự như sau:

– 1차 : Người có điểm cao (총점이 높은 신청인)
– 2차 : Loại bỏ những hồ sơ vi phạm pháp luật (동점자가 생긴 경우 법위반 사실이 있는 경우 우선 제외)
– 3차 : Người có khả năng tiếng Hàn (bằng TOPIK, KIIP) tốt (한국어 능력(TOPIK, KIIP)이 우수한 사람 우선 선발).
– 4차 : Người sắp hết hạn lưu trú (체류기간 만료가 임박한 신청인)
– 5차 : Người có tuổi đời thấp (연령이 적은 신청인)

5. Chú ý:

– Hạn ngạch được cấp đầu tiên cho những người có điểm cao nhất. Vì vậy, cho dù bạn đủ điểm tối thiểu như cầu nhưng có thể vẫn không được lựa chọn nếu điểm bạn không đủ cao.
고득점자에 대해 우선 쿼터를 배정하므로 점수요건을 충족하였다 하더라도 선정되지 않을 수 있으므로 신중을 기하기 바랍니다.

– Xin lưu ý rằng tại thời điểm nộp, mỗi hồ sơ sẽ KHÔNG ĐƯỢC XEM XÉT RIÊNG là có đủ điều kiện và đủ hồ sơ hay không mà sẽ xét sau. Nếu hồ sơ bị thiếu trong quá trình kiểm tra, việc kiểm tra sẽ được thực hiện chỉ dựa trên các giấy tờ đã nộp mà không có yêu cầu bổ sung.
(신청서 접수시 요건 충족 여부를 별도로 심사를 하지 않으며, 심사중 서류가 미비한 경우라도 보완요청 없이 제출된 서류만으로 심사를 진행하게 되므로 신청시 각별히 주의를 바랍니다.)

– Nếu kết quả lựa chọn đã được công bố trên hikorea.go.kr thì ít có khả năng thay đổi. Nếu đã được phát biên nhận hồ sơ thì các tài liệu và lệ phí đã nộp sẽ không được hoàn trả.
(심사결과가 홈페이지에 공지되면 신청의 반려․철회 등이 제한되며, 접수증이 교부되면 수수료 환불이 불가하며, 제출서류도 반환되지 않습니다.)

– Nếu hồ sơ của bạn đã được nhận nhưng kết quả cuối cùng là bị loại, bạn vẫn có thể ở lại Hàn Quốc bình thường nếu visa (tư cách lưu trú) hiện tại của bạn còn hạn.
(신청이 불허되었어도 체류기간이 남아 있는 경우 해당 체류자격으로 계속 체류할 수 있습니다.)

——————————————————–

❤❤❤ Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, hãy bấm LIKE/THÍCH Facebook Hàn Quốc Ngày Nay và giới thiệu cho bạn bè, nhóm của mình về bài viết này.

❤ Hãy tham gia nhóm Facebook Viet Professionals in Korea để dễ dàng tìm hiểu, thảo luận về visa và các vấn đề khác tại Hàn Quốc.

❤ Ủng hộ Phở FAN Seoul là ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay.