Tổng hợp về visa E-7-4 năm 2021

0
4511
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

MỘT SỐ CỘT MỐC CHÍNH VỀ E-7-4 TRONG NĂM 2021:

  1. Ngày 04 tháng 3: Hết quota (150 suất) cho diện điểm cao #고득점.
  2. Ngày 11 tháng 8: Hết quota (50 suất) cho diện giới thiệu của Bộ Đại dương và Thủy sản #해양수산부.
  3. Ngày 13 tháng 9: Hết quota (50 suất) cho diện giới thiệu của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn #농림축산식품부 .
  4. Ngày 15 tháng 12: Hết quota (200 suất) cho diện giới thiệu BỘ LAO ĐỘNG #고용노동부

TỔNG HỢP KẾT QUẢ E-7-4 NĂM 2021