Danh sách trường visa thẳng 2019

0
2764
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

Có 50 trường bao gồm 35 trường đại học, 8 trường cao đẳng và 7 trường sau đại học nằm trong danh sách các trường có tỉ lệ sinh viên/học viên bỏ ra ngoài cư trú bất hợp pháp dưới 1% (불법체류율 1%미만 인증대학).

Danh sách 35 trường đại học có số sinh viên BHP dưới 1%
Danh sách 8 trường cao đẳng có số sinh viên BHP dưới 1%
Danh sách 8 trường cao học có số sinh viên BHP dưới 1%