Hướng dẫn sử dụng website hanquocngaynay.info

0
1163
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

Website Hàn Quốc Ngày Nay – hanquocngaynay.info được chia thành các mục như sau:

Visahanquocngaynay.info/visa: Tất cả bài viết về visa Hàn Quốc và được chia thành các mục nhỏ bên dưới. Với mỗi loại visa, bạn có thể vào bằng link rút gọn theo dạng hanquocngaynay.info/ma-visa ví dụ hanquocngaynay.info/f5 sẽ dẫn đến bài về visa định cư F5. Tuy nhiên, không phải tất cả các visa đều đã được viết bài nên có thể không tìm thấy.
+ Visa thăm thân
+ Visa du lịch
+ Visa đi nước khác
+ Visa loại D
+ Visa loại E
+ Visa loại F

Thủ tục – hanquocngaynay.info/thu-tuc:
+ Bảo hiểm
+ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
+ HiKorea – Xuất nhập cảnh
+ HomeTax – THUẾ
+ IPIN và Chứng thực
+ Minwon – Dịch vụ dân sự
+ Mua sắm online
+ Ngân hàng
+ Ô tô và bằng lái
+ Thủ thuật máy tính
Du lịch – hanquocngaynay.info/du-lich:
Du học – hanquocngaynay.info/du-hoc:
+ Thông tin học bổng
+ Tiếng Hàn
+ TOPIK
Thông tin – hanquocngaynay.info/thong-tin:
Cộng đồng – hanquocngaynay.info/cong-dong:
+ Bóng đá
+ Du học sinh
+ KIIP – Hội nhập Xã hội
+ Lao động
+ Lễ hội
+ Trẻ em
+ Việc tìm người
Dịch vụ – hanquocngaynay.info/dich-vu.