Các lễ hội hoa ở Hàn Quốc mùa xuân 2017

0
1178
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

I. Lễ hội hoa anh đào -벚꽃축제

1. 이월드 별빛벚꽃축제:

Thời gian: 2017.03.25~2017.04.09
Địa điểm: 대구광역시 달서구 두류공원로 200
Website: http://www.eworld.kr

2. Lễ hội hoa anh đào Jeju – 제주왕벚꽃축제:

Thời gian: 2017.03.31~2017.04.09
Địa điểm: 제주시 전농로, 제대 입구 등

3. Lễ hội hoa anh đào Jinhae – 진해군항제:

Thời gian: 2017.04.01~2017.04.10
Địa điểm: 경상남도 창원시 진해구 통신동
Website: http://gunhang.changwon.go.kr

4. 섬진강변 벚꽃축제:

Thời gian: 2017.04.01~2017.04.02
Địa điểm: 전남 구례군 문척면 죽마리 417-7
Website: http://festival.gurye.go.kr

5. 화개장터벚꽃축제:

Thời gian: 2017.04.01~2017.04.02
Địa điểm: 경남 하동군 화개면

6. 영등포여의도봄꽃축제:

Thời gian: 2017.04.01~2017.04.09
Địa điểm: 서울 영등포구

7. Lễ hội hoa anh đào hồ Seokcheon – 석촌호수 벚꽃축제:

Thời gian: 2017.04.01~2017.04.09
Địa điểm: 서울 송파구

8. Lễ hội hoa anh đào Gyeongpodae – 경포대 벚꽃축제:

Thời gian: 2017.04.06~2017.04.12
Địa điểm: 강원 강릉시

9. Lễ hội hoa anh đào Jecheon – 제천 청풍호 벚꽃축제:

Thời gian: 2017.04.07~2017.04.09
Địa điểm: 충북 제천시

10. Lễ hội hoa anh đào núi Palgong- 팔공산 벚꽃축제:

Thời gian: 2017.04.12~2017.04.16
Địa điểm: 대구 동구

11. Lễ hội hoa anh đào – 김제 모악산축제:

Thời gian: 2016.05.20~2016.05.22
Địa điểm: 전북 김제시

12. Lễ hội hoa anh đào – 용인에버 벚꽃축제:

Thời gian: 2016.04.15~2016.04.17
Địa điểm: 경기 용인시

II. Lễ hội hoa tulip -튤립축제

1. 에버랜드 튤립축제:

Thời gian: 2017.03.16~2017.04.23
Địa điểm: 경기 용인시

2. 신안 튤립축제:

Thời gian: 2017.04.07~2017.04.16
Địa điểm: 전남 신안군

3. 한림공원 튤립축제:

Thời gian: 2016.03.26~2016.04.17
Địa điểm: 제주 제주시

4. 태안 세계튤립축제:

Thời gian: 2017.04.13~2017.05.10
Địa điểm: 충남 태안군

III. Lễ hội hoa đỗ quyên-진달래축제

1. 고려산 진달래축제:

Thời gian: 2017.04.12~2017.04.23
Địa điểm: 인천 강화군

2. 영취산 진달래축제:

Thời gian: 2017.03.31~2017.04.02
Địa điểm: 전남 여수시

IV. Lễ hội hoa sanyusu – 산수유꽃축제

1. 양평 산수유한우축제:

Thời gian: 2017.04.01~2017.04.02
Địa điểm: 경기 양평군

2. 이천 백사 산수유꽃축제:

Thời gian: 2017.04.07~2017.04.09
Địa điểm: 경기 이천시

3. 구례산수유꽃축제:

Thời gian: 2017.03.18~2017.03.26
Địa điểm: 전남 구례군

V. Các lễ hội hoa khác:

1. Lễ hội hoa cải Jeju lần thứ 31 – 제주 유채꽃축제:

Thời gian: 2017.04.01~2017.04.09
Địa điểm: 서귀포시 표선면 가시리 산41 (조랑말체험공원)

2. 세종 조치원복숭아 봄꽃 축제:

Thời gian: 2017.04.15~2017.04.16
Địa điểm: 세종 세종특별자치시

3. 비슬산 참꽃문화제:

Thời gian: 2017.04.22~2017.04.30
Địa điểm: 대구 달성군

4. 고양국제꽃박람회:

Thời gian: 2017.04.28~2017.05.14
Địa điểm: 경기 고양시

5. 군포철쭉축제:

Thời gian: 2017.04.28~2017.04.30
Địa điểm: 경기 군포시

6. 합천 황매산철쭉제:

Thời gian: 2017.04.30~2017.05.14
Địa điểm: 경남 합천군

7. 태안 백합꽃축제:

Thời gian: 2017.07.24~2017.08.03
Địa điểm: 충남 태안군

8. 양산 원동매화축제:

Thời gian: 2017.03.18~2017.03.19
Địa điểm: 경남 양산시

9. 아침고요수목원 봄나들이 봄꽃축제:

Thời gian: 2016.04.16~2016.05.31
Địa điểm: 경기 가평군