Home Thủ tục HomeTax - Thuế Hướng dẫn điền Khai báo giảm trừ thuế

Hướng dẫn điền Khai báo giảm trừ thuế

0
18789

Trong bảng lương hằng tháng, cột 소득세 và 지방 소득세 chính là phần THUẾ ĐÃ ĐÓNG TRƯƠC của các anh chị em trong năm 2017 vừa qua. Ai đi làm (E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, E-7, E-9, E-10 hay F-2, F-5 …) đều bị đánh thuế ở tất cả các khoản thu nhập nhận từ công ty.

Và giai đoạn này, cuối tháng 1, là thời điểm ACE sẽ khai báo giảm trừ để được GIẢM THUẾ. Tùy thuộc vào số tiền thuế ACE đã đóng bao nhiêu, tùy thuộc vào số tiền THUẾ PHẢI ĐÓNG sau khi khai báo miễn giảm mà ACE sẽ có thể đóng thêm hoặc được hoàn thuế.

Để được giảm trừ thuế, hãy khai báo đầy đủ và chính xác các khoản chi tiêu cũng như người phụ thuộc như hướng dẫn sau đây. Nếu không khai thì dù đã đăng ký người phụ thuộc vẫn không được hưởng.

I. Khai báo giảm trừ thuế:

– Mẫu 근로소득세액공제신고서: hwp

– Thông tin về các khoản chi tiêu dùng trong việc khai báo giảm trừ thuế thì lấy từ file đã download từ HomeTax. Tham khảo bài viết Hướng dẫn download giấy giảm trừ thuế thu nhập.

– Để các khoảng thông tin chi tiêu của người phụ thuộc xuất hiện trong HomeTax của người khai thuế, hãy đăng ký người phụ thuộc trước khi download tài liệu từ HomeTax. (Vào HomeTax.go.kr và tìm kiếm với cụm từ 제공동의신청)

II. Hướng dẫn điền khai báo giảm trừ thuế:

– Sau khi download file 근로소득세액공제신고서, hãy điền theo hướng dẫn dưới đây.

1. Khai báo thông tin chung:

2. Khai báo thông tin người phụ thuộc:

– Phần thông tin người phụ thuộc, hãy điền ngay sau người khai thuế và chọn đúng mã số cũng như thành phần ưu tiên như hướng dẫn.

– Mỗi thành viên (kể cả người khai báo thuế) sẽ có hai dòng để khai báo thông tin.

– Lưu ý phần đánh dấu ưu tiên:
+ Cháu LE VAN B sinh ngày 04/04/2012 thuộc diện con 7 tuổi trở lên nên đánh dấu O vào phần 자녀 (hàng dưới, bên phải).
+ Cháu LE VAN C sinh ngày 05/05/2019 tức vừa sinh trong năm 2019 nên đánh dấu O vào phần 출산입양.

– Thành phần ưu tiên dành riêng cho người khai thuế, nếu có thì đánh dấu O vào ô tương ứng:
+ 부녀자: Phụ nữ
+ 한부모: cha mẹ đơn thân.

– Các phần ưu tiên khác (cả người khai thuế và người phụ thuộc đều được hưởng):
+ 경로우대: Người trên 70 tuổi, tức sinh trước ngày 31/12/1949.
+ 장에인: Người tàn tật.

3. Khai báo thông tin chi tiêu:

– Cột 건강ㆍ고용 등: điền con số ở phần 총합계 (số to nhất) trong trang đầu tiên – trang 건강보험료.

– Cột 보장성: điền con số ở phần 보장성 보험 trong trang số 2 – trang 보장성 보험, 장애인전용보장성보험.

– Cột 장애인전용보장성보험: điền con số ở phần 장애인전용보장성보험 trong trang số 2 – trang 보장성 보험, 장애인전용보장성보험. Nếu bạn là người tàn tật thì mới có thông tin này.

Cột 의료비: Hãy điền số ở trang tiếp theo, 의료비, vào cột này.

Cột 교육비: Nếu không thanh toán tiền học phí cho con bằng thẻ thì trong HomeTax không có thông tin này mà phải yêu cầu trường cấp giấy 교육비 납입 증명서. Điền con số tiền trong giấy 교육비 납입 증명서 vào cột này và nộp kèm.

Cột 신용카드 (전통시장ㆍ대중교통 제외): Lưu ý ở đây là phải loại trừ phần tiêu dùng cho Chợ truyền thống (전통시장) và Giao thông công cộng (대중교통) nên chỉ điền con số ở mục 일반 ở trang 신용카드 và điền vào cột này. Nếu bạn có nhiều hơn 1 thẻ tín dụng, bạn cần cộng tất cả số ở phần 일반 của mỗi thẻ lại.

Cột 직불카드등(전통시장ㆍ대중교통 제외): Tương tự phần trên, phải loại trừ phần tiêu dùng cho Chợ truyền thống (전통시장) và Giao thông công cộng (대중교통) nên chỉ điền con số ở mục 일반 ở trang 직불카드 và điền vào cột này. Nếu bạn có nhiều hơn 1 thẻ tín dụng, bạn cần cộng tất cả số ở phần 일반 của mỗi thẻ lại.

Cột 현금영수증 (전통시장ㆍ대중교통 제외): Tương tự phần trên, phải loại trừ phần tiêu dùng cho Chợ truyền thống (전통시장) và Giao thông công cộng (대중교통) nên chỉ điền con số ở mục 일반 ở trang 현금영수증 – trang cuối cùng – vào cột này.

Cột 전통 시장 사용액: Cộng tất cả các số ở mục 전통시장 ở các trang 신용카드, 직불카드 và 현금영수증 rồi điền vào cột này.

Cột 대중 교통 이용액: Cộng tất cả các số ở mục 대중교통 ở các trang 신용카드, 직불카드 và 현금영수증 rồi điền vào cột này.

Hình dưới là mẫu giấy cũ, có chút khác với mẫu mới nhưng cách tính và điền tương tự.

Điền xong thì hãy nộp cho công ty kèm thấy các giấy tờ in ra từ HomeTax để được miễn giảm thuế.

——————————————————–

❤❤❤ Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, hãy bấm LIKE/THÍCH Facebook Hàn Quốc Ngày Nay cùng NAVIKO và giới thiệu cho bạn bè, nhóm của mình về bài viết này.

❤ Hãy tham gia nhóm Facebook Hàn Quốc Ngày Nay – Thông tin Hàn Quốc để dễ dàng tìm hiểu, thảo luận về visa và các vấn đề khác tại Hàn Quốc.

❤ Ủng hộ NAVIKOPhở FAN Seoul là ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay.

error: Muốn copy thông tin từ website này, vui lòng liên hệ và xin phép facebook Hàn Quốc Ngày Nay!!!