Hướng dẫn thay đổi lớp bảo vệ cấp 2 của IPIN

0
1875
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

Bạn có thể thay đổi phương thức xác thực cấp 2 (mật khẩu cấp 2, …) và các tùy chọn quan trọng khác, bạn có thể thực hiện đơn giản sau khi đăng nhập. Bài viết này được trình bày theo từng bước cơ bản để những người không rành về máy tính hay tiếng Hàn vẫn có thể làm theo được.

Trong quá trình làm theo hướng dẫn, nếu có các yêu cầu cài đặt phần mềm hỗ trợ thì hãy cài đặt đầy đủ. Phần mềm hỗ trợ thường là TouchEn nxKey hay phần mềm hỗ trợ xác thực chữ ký điện tử.

❤ Hãy tham gia nhóm Facebook Viet Professionals in Korea để dễ dàng tìm hiểu, thảo luận về visa và các vấn đề khác tại Hàn Quốc.

❤❤❤ Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, hãy bấm LIKE/THÍCH Facebook Hàn Quốc Ngày Nay và giới thiệu cho bạn bè, nhóm của mình về bài viết này.

I. CÁC BƯỚC THAY ĐỔI:

1. Bước 1 – Đăng nhập:

– Vào website của Governmental i-PIN (공공 아이핀): g-pin.go.kr

– Chọn 로그인 ngay ở góc cao bên phải và sau đó đăng nhập như hình sau:

hanquocngaynay.info - Hướng dẫn thay đổi phương thức xác thực cấp 2 của IPIN

– Sau khi đăng nhập thành công, website có thông báo nhỏ về thời hạn sử dụng của IPIN và lần đăng nhập gần nhất. Bấm OK để tiếp tục.

hanquocngaynay.info - Hướng dẫn thay đổi phương thức xác thực cấp 2 của IPIN

cấp 2 – Chọn 추가정보설정:

– Chọn 아이핀 관리 -> 추가정보설정 như hình sau:

hanquocngaynay.info - Hướng dẫn thay đổi phương thức xác thực cấp 2 của IPIN

– Chọn 국내거주 외국인 (Foreigners residing in Korea) tức dành cho người nước ngoài ở Hàn Quốc.

hanquocngaynay.info - Hướng dẫn thay đổi phương thức xác thực cấp 2 của IPIN

Bước 3 – Xác thực bằng Chữ ký điện tử:

– Bạn cần phải xác thực bằng chữ ký điện tử để thay đổi các thông tin quan trọng. Bấm 다은화면 để tiến hành xác thực.

hanquocngaynay.info - Hướng dẫn thay đổi phương thức xác thực cấp 2 của IPIN

– Chọn đúng chữ ký điện tử với TÊN của người đã nhập ở cấp 2, nhập mật khẩu tương ứng với chữ ký điện tử và bấm 확인 để xác thực.

hanquocngaynay.info - Hướng dẫn thay đổi phương thức xác thực cấp 2 của IPIN

Bước 4 – Thay đổi thông tin:

– Màn hình thay đổi các thông tin quan trọng hiện ra. Chọn 2차인증수단 설정 nếu muốn thay đổi xác thực cấp 2.

hanquocngaynay.info - Hướng dẫn thay đổi phương thức xác thực cấp 2 của IPIN

– Có thể chọn 1 trong 3 cách để làm phương thức xác thực cấp 2, như hình bên dưới:
+ Mật khẩu thứ 2
+ Mã OTP
+ Hình ảnh

hanquocngaynay.info - Hướng dẫn thay đổi phương thức xác thực cấp 2 của IPIN

– Quy tắt chọn mật khẩu thứ 2:

+ Ít nhất 6 ký tự, tối đa 20 ký tự.
+ Không sử dụng các ký tự đặc biệt như <,>, (,), #, ‘, /, | .
+ Không sử dụng chuỗi 3 số hay chữ liên tiếp như 123, 321, 012, abc, cba …
+ Không sử dụng chuỗi 3 số hay chữ lặp lại như 000, 111, 222, aaa, bbb …
+ Không sử dụng chuỗi ký tự khớp với ký tự liên tiếp trong tên tài khoản. Ví dụ tài khoản là hanquocngaynay2017 thì mật khẩu không thể chưa chuỗi han, quoc, ngay …
+ Không được giống mật khẩu thứ nhất.

Bước 5 – Hoàn tất:

– Thông tin được thay đổi thành công.

hanquocngaynay.info -Hướng dẫn thay đổi phương thức xác thực cấp 2 của IPIN

II. CHÚ Ý:

– Ngoài việc thay đổi phương thức xác thực cấp 2, bạn còn có thể thay đổi nhiều tùy chọn quan trọng trong bước 4:
+ Thay đổi mật khẩu cấp 1: Hướng thay đổi mật khẩu I-PIN.
+ Cho phép/cấm việc xác thực IPIN ở nước ngoài: Có trình bày trong bài Hướng dẫn tạo I-PIN.
+ Tự động gia hạn 1 năm khi hết hạn IPIN:
hanquocngaynay.info -Hướng dẫn thay đổi phương thức xác thực cấp 2 của IPIN
+ Tạm dừng IPIN:
hanquocngaynay.info -Hướng dẫn thay đổi phương thức xác thực cấp 2 của IPIN

– Các bài viết về I-PIN:

♫♫ I-PIN là gì?.
♫♫ Hướng dẫn xác thực bằng I-PIN.
♫♫ Hướng dẫn tạo I-PIN
♫♫ Hướng dẫn hủy I-PIN
♫♫ Hướng dẫn tìm lại tên tài khoản I-PIN (quên)
♫♫ Hướng tìm lại mật khẩu I-PIN (quên)
♫♫ Hướng thay đổi mật khẩu I-PIN
♫♫ Hướng thay đổi lớp bảo vệ cấp 2 của I-PIN

– Khi đăng ký tài khoản hoặc thanh toán online, yêu cầu xác thực là gần như bắt buộc để định danh người đang sử dụng dịch vụ. Tùy theo mỗi website, bạn có thể xác thực bằng một trong 4 cách sau đây:

♫♫♫ Xác thực bằng chứng thực điện tử (공인인증서).
♫♫♫ Xác thực qua điện thoại.
♫♫♫ Xác thực bằng thẻ ngân hàng.
♫♫♫ Xác thực bằng I-PIN.

——————————————————–

Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, hãy bấm LIKE/THÍCH Facebook Hàn Quốc Ngày Nay và giới thiệu cho bạn bè, nhóm của mình về bài viết này.

❤ Hãy tham gia các nhóm Facebook Viet Professionals in Korea, Hội E7 tại Hàn QuốcNhóm Hàn Quốc Ngày Nay để dễ dàng tìm hiểu, thảo luận về visa và các vấn đề khác tại Hàn Quốc.

❤ Ủng hộ Phở FAN Seoul là ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay.